BKAY Süreci

BKAY süreci; karmaşık bir olgu, karma sosyo-ekonomik ve kurumsal durumlar, çatışan ilgiler ve çok farklı ilgi grupları ile uğraşır. Yüksek seviyedeki bir belirsizlik içinde; dinamik ve hızla değişen bir ortamda, uzun vadeli çözümler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Açıkça görüldüğü gibi; basarili bir BKAY uygulaması sürecinde, çok sayıda engelleyici unsur bulunmaktadır. Çeşitli tecrübelerden elde edilen bilgilere göre süreçteki en temel güçlük; bilgi veya teknolojiden ziyade, idare ve yönetim olarak tanımlanmıştır. Yönetim içinde veya dışında, BKAY'nin gerçek uygulamasındaki kurumsal kapasite, uygulamanın işletsel (operasyonel) hale dönüştürülmesi, seçmenlerin BKAY'ne yönelik desteğinin yapılandırılması ve sürdürülmesi hususları temel sınırlayıcı faktörlerdir.