Gelişen BKAY

Son yıllarda, Dünya'nın pek çok ülkesinde Kıyı Alanları Yönetimine ait deneyimler kazanılmakta ve planlama aşamasında elde edilen tecrübelerden alınan dersler de zaman içinde ortaya çıkmaktadır. CZM-C (CZM-C Publication nr. 2001/2); BKAY programlarını değerlendirmek üzere, yeni bir yöntem geliştirmektedir. Bu çabalar, geliştirilen yöntemin pro-aktif kullanımına doğru yönlendirilecektir. Genel bir bakışa göre; halen başarılı uygulamalar nispeten daha az görülmektedir. Bu durum şaşırtıcı değildir çünkü BKAY; politika alanında nispeten yeni bir konudur. Hem ölçeği ve karmaşıklığı açısından, hem de fiziksel, sosyo-ekonomik ve kurumsal perspektife göre BKAY; genellikle uzun ve etkileşimli bir süreç olarak tanınmaktadır. Bu süreç dahilinde; problem tanımlanmasından, gerçekleştirmeye ve önlemlerin değerlendirilmesine kadar birçok döngüsel aşama yer almaktadır. BKAY sürecinin olgunlaşması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve çevre kalitesindeki sürekliliğe ulaşabilmekte genel olarak bazı döngüler gerekli olabilecektir. BKAY'ndeki bu döngülerin tipik olarak 10-15 yıl kadar sürdüğü bir durum için, pek çok ülkenin BKAY sürecinin halen ilk aşamalarında olduğu açıktır (Winsemius WCC 1993).