Gerçekleştirme (Uygulamaya Koyma)

Gerçekleştirme, bir strateji veya önlemler paketini tanımlayan bir planın uygulamaya konulmasıdır. Bu stratejinin uygulanması yoluyla, belirlenmiş olan hedeflere ulaşılır. Uygulama kapsamında; önlemlerin detaylı tasarımı, seçilen önerilerin gerçekleştirilmesi, işletimi, gerçekleştirilen önlemlerin devam ettirilmesi ve uyarlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi yer alır.