Katılım Karar-vericinin bilgi vermesi ve ilgili grupların fikirlerinin alınmasına izin verilmesi durumudur. Katılım açısından inisiyatif, ilgili grubun kendisindedir; karar-verici, katılımı aktif olarak cesaretlendirmemektedir. Ancak, nihai karar aşamasında ilgili grupların önerilerinin, karar-verici tarafından kullanılacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde ise katılım, yasalar yoluyla sağlanmaktadır. Belirli koşullar altında hükümetin, planlar üzerinde yorum yapmak amacıyla yurttaşlarına izin vermesi gerekir.