Yerel Halk

Yerel ilgili grupların tam katılımı olmaksızın, kıyı yönetim stratejileri hiçbir zaman basarili olamaz. Eğer insanlar, bölgelerini etkileyen kararlara dahil olmadıklarını hissederlerse; politika yapanlara kızabilir ve kıyı alanlarını geliştirecek planları reddedilirler. Örnek olarak yerel halk 1993 yılında, İngiltere'nin Exe Halici için danışmanlardan kurulu bir firmanın önerdiği bir yönetim planını reddetmişlerdir. Yerel halk, belirli (özellikle Haliç kullanıcılarının, sunulan liman hizmetlerine ne kadar bedel ödeyecekleri hakkındaki) sorunlar için danışmanların kendilerinden görüş almamaları konusunda şikayetçi olmuşlardır. Bu durum, politika yapanların Haliç için tüm stratejiyi yeniden düşünmelerine yol açmıştır. Ayrıca, üyeleri yerel halktan oluşan bir dizi yerel konu grupları oluşturulmuştur. Çok sayıda yerel toplantıyı içeren geniş bir değerlendirme süreci izlenerek, bölge için herkesin olumlu bulacağı yeni bir strateji geliştirilmiştir. Yerel halk, yerel problemleri tartışmak üzere halen düzenli olarak toplanmakta olup, kendi kıyı bölgelerindeki hayatı geliştirmeye yönelik çabaları koordine etmek için Exe Haliç Forumu'nu kurmuşlardır.

(Avrupa Birliğinin kıyı alanlarına bakışı)