MMARIE
MMARIE (Application of high performance computing techniques for the modelling of marine ecosystems) ile; yüksek performanslı hesaplama tekniklerinin uygulanması yoluyla, deniz ekosistemlerinin modellemeleri yapılabilir. MMARIE; hem yüksek performanslı hesaplama teknikleri (HPC), hem de deniz bilimleri; deniz hidrodinamiği, taşınım işlemi (sedimanlar, kirleticiler, besinler, vs.), biyolojik ve biyokimyasal işlemler ve bunlar arasındaki etkileşimler hakkında aktif olarak çalışmakta olan 7 Avrupa ülkesinden 15 adet katılımcıyı bir araya toplamıştır.

MMARIE ile dile getirilen genel sorunlar:

  1. Bilgi değişimi ve işbirliği aşağıdaki hususlara odaklanır:
  2. Elektronik veri değişiminin düzenlenmesi. Tüm katılımcıların projeye kolay bir yöntemle erişim sağlamasının düzenlenmesi. Bunun için proje verileri merkezi bir bilgisayarda saklanırken, düzenli bir arama ve bilgi temini mümkün hale gelir.

Daha fazla bilgi için, okuyucu aşağıdaki bağlantıyı deneyebilir: http://www.kuleuven.ac.be/mmarie