Planlama Modülü

 

Sonuç - Modüle Bakış

Bu modülü tamamladığınız zaman, yapabileceğiniz işlemler aşağıda tanımlanmıştır:

  • BKAY sürecinin planlanması için bir taslak oluşturmak
  • bir ilgili grup analizini tasarlamak
  • BKAY dahilinde alansal planlama için farklı araçlar belirlemek

Bu modül; aşağıda belirtilen konularda bilgilendirme yapmaktadır:

  • bir BKAY sürecinin başarı ile devam ettirilmesi sırasında yolunuza çıkabilecek kurumsal engeller;
  • kıyı alanlarının sürdürülebilir kalkınmasındaki yaptırımlar;
  • çatışma yönetimi için mevcut olan farklı teknikler;
  • kıyı alanları yönetimini etkileyen mevcut Avrupa politikası ve mevzuatı;
  • farklı kapsam ve uygulamaya sahip olan değişik planlama araçlarının bulunduğu gerçeği.
 

Geri İleri