Planlama Modülü

 

Giriş - Modül Hedefleri

Bu modül sonunda okuyucunun, aşağıdaki bilgileri elde etmesi beklenmektedir:

  • BKAY sürecinin planlanması için bir taslağın oluşturulması;
  • 'kurumsal' / 'ilgili gruplar' analizinin tasarlanması;
  • BKAY'de alansal planlamayı destekleyen farklı araçların belirlenmesi.

Modül sonunda okuyucunun bilgi sahibi olabileceği konular aşağıda sıralanmaktadır:

  • ilgili grupların katılımı için olası seviyeler ve mevcut yöntemler;
  • bir BKAY sürecinin başarı ile devam ettirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek kurumsal engeller;
  • kıyı alanları için sürdürülebilir kalkınmanın kapsamı;
  • çatışma yönetimi için mevcut olan çeşitli teknikler;
  • Kıyı Alanları Yönetimi (KAY)'ni etkileyen mevcut Avrupa Politikası ve mevzuatı;
  • kapsamı ve uygulamaları ile farklı alansal planlama araçları.
 

Geri İleri