'Nijhum Dwip' Karar Destek Sistemi:

'Nijhum Dwip' Karar Destek Sistemi (DSS: Decision Support System); Hollanda'daki Kaynak Analizi ve EGIS'in işbirliği ile geliştirilmiştir. Bunun amacı; DSS geliştirmesinde deneyim kazanmak, bu potansiyelin Bangladeş'teki BKAY için gösterilmesini sağlamaktadır. Bu programın, gerçek hayata uygun bir karar-verme sürecinin desteklenmesi amacını taşıyan bir kullanım niyeti bulunmamaktadır.

Nijhum Dwip Bütünleşik Kalkınma Projesi (NDIDP: Nijhum Dwip Integrated Development Project); karar destek sistem (DSS) kullanımının yararını göstermek için seçilmiş olan örnek bir çalışmadır. Meghna Haliç Çalışması (MES: Meghna Estuary Study); Güney Hatia and Nijhum Dwip Bölgesinin bütünleşik kalkınma projesi için bir fizibilite çalışmasını kapsamaktadır. Proje, büyümeyi hızlandırmak için enine baraj (cross dam) inşaa edilmesini, arazinin gel-git ve fırtınadan korumak için dolgu inşaatı, dolguların içinde ve dışında alan eski ve yeni arazi için arazi kullanım tahsisini, yerleşim bölgeleri için kalkınma projelerini, kültür-balıkçılığını ve hayvan besiciliğini vs.. içermektedir. Fizibilite çalışmasında, projenin tüm farklı kısımlarına ait maliyetler tahmin edilmiştir. Ayrıca enine barajların inşaatı ve projenin diğer kısımlarının etkisine bağlı olarak gerçekleşebilecek büyüme de tahmin edilmiştir. Bu veriler, Nijhum Dwip-DSS'nin temelini oluşturmak için kullanılmıştır. Ancak DSS hesaplama modelleri içinde, oldukça fazla kabuller yapılmış olup, bunlar fizibilite çalışmasında belirtilen gerçek durum ile bağdaşmamaktadır. Örnek DSS, yönetim seçeneklerinin etkileşimli olarak analizine odaklandığı için; analiz sonuçları, mutlak değerler yerine, seçenekler arasında bir kıyaslama yapmak için sunulmuştur.

Örnek çalışma için aşağıdaki İnternet bağlantısına bakınız: http://www.resource.nl/uk/index.cgi?page=downloads/demos/index.htm