Kıyı alanlarında karşılaşılan esas sorunlar; ilgili aktörlerin katılımı ve işbirliğindeki sınırlamaları izleyen gerçek uygulamalardaki azalmalar kadar; yetki, yargı ve kararlara ait yaptırımlardaki açıklık ilkesinin yetersiz olusuyla ilgilidir. İlgili örnekler aşağıda verilmektedir: