Potansiyel olarak, çok sayıda ilgili grup ele alınabilir. Genelde aşağıdaki aktör grupları, ayrıcalıklı bir konumda bulunurlar:

  1. Politika yapabilen ulusal idare (bakanlıklar)
  2. Politika yapabilen bölgesel / yerel idare (vilayetler, yarı-özerk bölgeler, bölgeler ve belediyeler vs..).
  3. İdareyi yürüten birimler (su/sulama idareleri, çevre koruma örgütleri, kıyı koruma yetkilileri, liman yetkilileri, turizm vs..).
  4. Bağış yapan kişiler veya bağış organizasyonları; finans örgütleri; halka ait/özel ortaklık seçenekleri.
  5. Hükümet dışından çalışma/analiz grupları (üniversiteler, teknik enstitüler, özel şirketler, endüstriler).
  6. Hükümet dışından uygulama ile ilgili gruplar (mühendislik şirketleri, müteahhitler, halka ait/özel ortaklık seçenekleri).
  7. Hükümet dışından hareket grupları ve yerel ilgili gruplar (nüfus, özel şirketler, arazi sahipleri, balıkçılar).