Gerçek halk katılımı
Projenin çok önceki aşamalarında halkın ve sivil toplum örgütlerinin (örneğin; baskı grupları) katılımı olursa ancak gerçekleştirilebilir. Böylece, problem analizinde olduğu gibi; çözüm önerilerinin oluşumunda da geniş bir ilgili grup katılımı sağlanmış olur. Gerçek katılım, son planlama için geniş bir halk desteğine ulaşmaya ve projenin uygulama aşamasındaki halk direncinin azalmasına yardım edebilir. Bu seviye; işbirliği ve ortak-oluşum seviyesi olmaktadır.