Yukarıdaki tartışmalardan da görüldüğü gibi; C noktasının solundaki işlemler, kıyı yönetimi için tercih edilmelidir ancak, bu halde çoğu zaman çatışmalar çok-taraflı ve çok-kapsamlı olmaktadır.