Planlama

Planlama, BKAY sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Planlamanın amacı; birbiri ile yarışan ilgi alanları (grupları) içinde, kıt olan kaynakların (örnek; alan, arazi, sermaye yatırımları, balık, su) orta vade ve gelecekteki kullanımlarında, karar-vericilere rehber olabilecek bir tasarı (veya bir plan) üretmektir.