Bozulma Sorunları

Avrupa'nın kıyı bölgelerinde karşılaşılan (sınır-ötesi) sorunların birçoğu, birden fazla sayıda ülkeyi kapsamaktadır. Örnek olarak; eğer Manş Denizinde bir petrol tankeri batarsa, açığa çıkan petrol tabakasının hem İngiltere ve hem de Fransa'yı etkilemesi muhtemel bir olaydır. Benzer şekilde; Avusturya'da bir yolla Tuna Nehrine ulasan endüstriyel ve tarımsal kirlilik, sonuçta kilometrelerce uzaklıkta bulunan Romanya'dan Karadeniz'e dökülmeden önce birçok ülkenin de sınırlarını aşmaktadır.

AB'nin kıyı alanları ilk bakışta, kendileri ile ilgili herhangi bir durum yokmuş gibi gözükmesine rağmen, politikalardan etkilenebilmektedir. Örnek olarak AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP; Common Agricultural Policy); yoğun domuz ve sığır yetiştiriciliği yapılan çiftliklerden, nehir ve akarsulara ne kadar diski atılabileceği hususunda etkin olabilmektedir. Hayvansal ve kimyasal gübrelerde bulunan nitrat, "mavi-yeşil alg"lerin büyümesini hızlandırmaktadır. Olağanüstü bir hızla üreyebilen bu algler, sucul hayattaki pek çok oluşumu baskı altına almaktadır. Yoğun alg içeren bu suların denize ulaşmaları yoluyla, kıyı bölgelerinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle yüzme faaliyeti yapılan plajlarda kirlilik oluşumuna rastlanmaktadır. Ortak Tarım Politikası'nın yeniden ele alınması ile, 'nitrat kirliliği' sorununda azalma olması beklenmektedir.

Benzer olarak AB politikaları; kırsal ve dağlık alanlardaki ekonomik canlılık üzerinde etkin olmayı da amaçlamaktadır. Bu yolla, kıyı alanlarına göç eden insan sayısı üzerinde önemli bir etki yaratılabilir.