İşlemsel Yardım

Çatışma içinde olan gruplar arasında iletişimi sağlamak için, destekleyiciler veya uzlaştırıcılar tarafından işlemsel bir yardım sunulabilir. Bu yardım kapsamında, beraberce düşünmek ve bilginin kapsamlı olarak tartışılmasına imkan veren oturumların yapılması yer alabilir. İşlemsel bir yardım sağlandığında, destekleyiciler kendilerini konuların içeriğine dahil etmezler, çözüm önermezler veya uzlaştırıcı pozisyonlara girmezler. Çözümlerin tasarlanması ve anlaşmanın sağlanması; çatışma halinde olan grupların kendi sorumluluğundadır.