RAMCO (Kıyı Alanları Hızlı Değerlendirme Modülü)

Kıyı Alanları Hızlı Değerlendirme Modülü (RAMCO: Rapid Assessment Module for Coastal Zones); nihai olarak kıyı alanları yönetim sorunlarının hızlı olarak değerlendirilmesinde bir "Genel Karar Destek Ortamı" için geliştirilmekte olan bilgi sisteminin bir 'prototip'idir.

Bu modül; CBS ve Sinirli Hücresel Otomatik Analiz Aracını da (Constrained Cellular Automata Analysis Tool) içeren birkaç aracı kapsamaktadır. RAMCO için bir örnek uygulama modeli yapılmış olup, Endonezya'da özel bir çalışma dahilinde test edilmiştir.

Örnek çalışma için aşağıdaki İnternet bağlantısına bakınız: http://www.netcoast.nl/tools/ramco.htm