RAP (Hızlı Değerlendirme Programı)
RAP (Hızlı Değerlendirme Programı); grafiksel bir arayüz (interface) yöntemi yoluyla, politikaların etkileşiminden dolayı ortaya çıkan sonuçların, kalitatif bir değerlendirmesini gerçekleştirebilen bir yazılımdır. Yazılım, kullanıcı(ların) birkaç basamaktan geçmesine rehberlik eder. Bu basamaklarda problem analizi yapılır ve hedefler tanımlanır. (Doğal) sistemi temsil eden bir 'model' yaratılır ve önlemlerin etkileri ile dışa bağımlı gelişmeler (senaryolar) değerlendirilir.
Sürdürülebilir kıyı alan politikalarının ve yönetiminin geliştirilmesinde bir temel olarak; kıyı ve deniz sistemlerinin (biyotik ve diğerleri) çeşitli bileşenleri ve etkileşimleri hakkında bilgi edinilmesi önemlidir. Bir kara ve su sistemindeki etkileşimlerin veya değişimlerin potansiyel etkilerinin tahmin edilmesi genellikle zordur. Bunun nedeni ise; sistemin farklı bileşenlerinin birbirleri ile olan ilişkileri hakkındaki 'bilgi noksanlığı'dır. Bu ilişkilerin çoğu, kalitatif ve ala-bağımlı özelliktedir.
RAP'in geliştirilmesindeki temel fikir; bu bileşenler arasındaki karmaşık ve genellikle kalitatif ilişkileri, kullanıcıların tasavvur edebilmelerine imkan vermekten doğmuştur. Ayrıca, bileşenler üzerindeki müdahalelerin, birbiri üzerindeki ve bir bütün olarak sistem üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına imkan sağlanır.
RAP; sistemin bileşenleri arasındaki kalitatif ilişkileri temel alan bir ön-model (bir örnek) oluşturmak için kullanılabilir. Böylece, sistemin mevcut tanımlamasının tam ve tutarlı olup olmadığının belirlenmesi mümkün olabilir. Daha sonraki bir aşamada, olası öneriler ile bileşenlerinin ve özerk gelişmelerin (senaryo) etkilerinin ortaya çıkarılmasında RAP kullanılabilir.
RAP; Resource Analysis ve RIVM tarafından geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. RAP'in ilgili olduğu sorular aşağıda verilmiştir:

(WEB:) Örnek (DEMO) sürümü için bakınız