İlişkilerin Kurulması

Çatışma olan zamanlarda, gruplar arasında ilişkinin mevcut olmadığı veya bir çatışma esnasında zarar gördüğü hallerde, dışarıdaki destekleyicilerin, etkin olacak ilişkileri yeniden kurmak için bazı faaliyetler düzenleyerek, nispeten "hafif" müdahalede bulunmaları yoluyla gerçekleşebilir. Bu işlemde, çatışmanın çözümlenmesi sürecine ait sorumluluk (örnek; tanımlama, müzakere ve çözüm) grupların kendilerine bırakılmıştır.