Doğu Afrika Kıyı Yönetimi Veri-Tabanı
Doğu Afrika ülkeleri, kıyı alanları için bütünleşik bir yönetime doğru hareket etmektedir. Yüksek kaliteli ve zamanlaması uygun olan bilginin sınırlı miktarda bulunabilmesi; eşgüdüm ve işbirliği açısından bir BKAY uygulamasında en büyük engel olarak görülmektedir. İnsanların kıyı yönetimi faaliyetleri ile ilgili bilgilere ulaşımını ve paylaşımını temin edecek kolay bir erişim imkanı gerekli olmaktadır. Doğu Afrika Yönetim veri-tabanı; böyle bir imkan sunmakta olup, buna Internet üzerinden erişim sağlanabilir.

Bu veri-tabanı; politika-yapıcılar, yöneticiler, ve Doğu Afrika'nın kıyıları ve kıyı alanları yönetimi ile ilgilenen herkes için geliştirilmiş bulunmaktadır.

Doğu Afrika Yönetim veri-tabanına; SEACAM Internet sitesi adresinden ulaşılabilir: www.seacam.mz