Özerklik İlgili grupların kendi karar-verme süreçlerinden sorumlu olmaları halidir. Bu, ilgili grupların planlama ve karar-verme sürecinde gerçekten yönlendirici oldukları ve idarenin de onları izlediği durumu anlatır. Bu durum gerçekte, çok az görülür.