1996'dan bu yana Avrupa Komisyonu'nun Faaliyetleri

1996'dan 1999 yılına kadar Komisyon, (WEB:) Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) Uygulama Programını yürütmüştür. Bu Programın amaçları şunlardır:

Bu Program, BKAY'nin Avrupa'da harekete geçirilmesi için gerekli işlemler hakkında bir fikir birliğine ulaşılması amacını taşımaktadır. 2000 yılında, tecrübelere ve Programın sonuçlarına dayanılarak Komisyon aşağıdaki 2 raporu benimsemiştir:

Çağrı ile Komisyon'un; BKAY'ni desteklemek için topluluğun araçlarını ve imkanlarını kullanarak nasıl çalışacağı açıklanmaktadır. Önerilen Tavsiyede ise; Üye ülkelerin BKAY için geliştirmek zorunda oldukları ulusal stratejileri için aşamalara ait genel bilgiler verilmektedir.