Planlama Modülü

 

Kavramlar - İlgili Grupların Katılımı

Önceki bölümde açıklandığı gibi ilgili grupların analizi; BKAY süreci içindeki önemli bir basamaktır. Ancak bir BKAY planının başarısı için önemli olan; çeşitli ilgili-grupların süreç içindeki gerçek katılımıdır. Yerel, bölgesel ve ulusal yönetimdeki çeşitli sektörler arasındaki işbirliğinin yanısıra; sivil toplum örgütleri, is-adamları ve yerel halk 'in BKAY'ne dahil olması gerekmektedir.

İlgili gruplar pek çok şekilde ve farklı seviyelerde katılım sağlayabilir. Katılım seviyesi kadar; seçilen yöntemler de planlama aşaması süresince dikkatlice ele alınmalıdır. Bu işlem BKAY projesinin sonunda, başarısızlık veya başarı arasındaki farkı yaratabilir.

Şekil 2-1. Katılım seviyeleri

Sıfır-katılım (katılımın olmaması durumu)
En alt seviyede, katılımın en ilkel şekli olan 'bilgi' (enformasyon) bulunmaktadır. Kesinlikle herhangi bir katılım görülmez; ilgili gruplar sadece bilgilendirilmekte olabilir. Bu; tek-yönlü bir işlemdir.

Sembolik katılım
Sonraki iki seviyede yer alan 'katılım' ve 'danışma'; "sembolik katılım" olarak adlandırılır. İlgili gruplar, kendi görüş ve fikirlerini sunarlar. Ancak karar-vericinin nihai karar ve planda bunları gerçekten kullanacağına dair hiçbir garanti bulunmamaktadır.

Gerçek katılım
Katılım seviyeleri içinde görülen üstteki 3 seviyede yer alan 'işbirliği' 'delegasyon' ve 'özerklik'; "gerçek katılım"ı oluşturur. Bu son seviyede ilgili gruplar, aslında karar-verici olmaktadır. Ancak bu durum, uygulamada oldukça ender görülmektedir. İşbirliği ve formülasyonda yardım edilmesi; gerçek katılımın en yaygın şeklidir.

Yöntemler, seçilen katılımın seviyesine bağlı olarak belirlenebilir. Elektronik posta veya tanımlanmış WEB siteleri gibi modern iletişim yolları; tartışma ve bilgilendirme yöntemleri olarak çok destekleyici olabilir. Bununla birlikte toplantılar, atölye çalışmaları ve diğer yüz-yüze olan görüşmeler de kaçınılmaz olarak yer almaktadır. İlgili grupların çeşitli seviyelerdeki katılımını destekleyen daha özel örnekler, araçlar bölümünde bulunabilir.

5. SORU

Gerçek halk katılımı için hangi seviyedeki katılım gereklidir?

 

 

Geri İleri