İlgili Gruplar:

Proje veya programların sonucunu - dolaylı veya doğrudan, olumlu veya olumsuz olarak - etkileyen veya bunlardan etkilenen bireyler ve gruplardır. Bu durumda ilgili gruplar; projeden fayda sağlayanlara sayısal bir çoğunluk temin edebilir konumdadır.