STREAM
Nehir Havzaları, Çevresi ve Yönetim Seçenekleri için Alansal bir Araç (STREAM: Spatial Tools for River basins and Environment and Analysis of Management options); sınır-ötesi büyük nehir havzalarının yönetim stratejilerinin analizi ve geliştirilmesi amacı için CBS teknikleri üzerine kurulu, bütünleşik bir nehir havzası yönetimi aracıdır.

STREAM; nehir havzası çalışmalarında ve özellikle yönetim unsurları üzerinde odaklanan bir araçtır. Havzada şu andaki mevcut su miktarı ve bunun gelecekte su kaynaklarından olacak ihtiyaçlarla karşılaştırılmasına ait değerlendirmeler için kullanılabilir. Ayrıca, bir nehir havzasında; su kaynağına ilişkin 'kavramlar ve prosesler'den, su kaynağına bağlı olan anahtar konular belirlenerek analiz edilmesini sağlar.

STREAM; su dengesinin benzetimini yapan, alansal olarak dağılmış bir hidrolojik model etrafında kurulur. Mevcut modüller; deltadaki tuzlu-su girişimini, ekolojik modül ile mangrove (yeşil orman alanı) habitatlarını ve sosyo-ekonomik senaryo gelişimini kapsamaktadır. Raster-CBS temelindeki model; iklim değişimi, ormanların yok edilmesi, sulama, hafriyat vs. olarak insan müdahalesi gibi dış etkilere karşı duyarlılığın analiz edilmesine imkan verir.

STREAM; havzadaki doğal kaynaklar üzerindeki değişikliklerin ve havzadaki nüfusun bu kaynakları kullanımındaki etkilerin değerlendirilmesi için kullanılır.

STREAM modelleri şu ana dek; Rhine, Ganges-Brahmaputrea-Meghna, Zambezi, Nijer, Nil and Yangtse nehir havzaları için kullanılmış bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.netcoast.nl/stream/index.htm veya örnek CD için 'Resource Analysis' (ra@resource.nl) ile bağlantı kurunuz