Sürdürülebilir Kalkınma:

Bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılarken gelecekteki nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için olanaklarını tehlikeye atmayan bir kalkınma (gelişme, inkişaf) şeklidir.