Planlama Modülü

 

Uygulama - Araçlar

Araçlar, çeşitli potansiyel kullanıcılara birçok seviyede politika geliştirilmesi ve karar verilmesi işlemlerinde yardımcı olabilir. Farklı çeşitleri kullanılabilir. Bazı araçlar, fiziksel, biyolojik, ekonomik vs.. işlemlerin benzetimine odaklanır ve gelişmiş matematiksel bağıntıları veya modelleri temel alır. Spektrumun diğer ucunda ise, temel olarak BKAY işlemlerinin desteklenmesine odaklanmış araçlar yer alır. Bunların amacı, bütünleşik bir yaklaşım olup, ilgili gruplar arasındaki iletişime ve tartışmaya imkan sağlar.

Bu bölümde, her aşama için birkaç araç sunulmakta ve daha fazla bilgi için bağlantılar verilmektedir.

  1. İnceleme ve tanımlama aşamaları
  2. Alternatiflerin etki analizi
  3. Alternatiflerin seçimi ve geliştirilmesi
  4. Eylem Planının Geliştirilmesi (İletişim ve Katılım)
  5. Uygulama ve Gerçekleştirme
  6. Veri ve Bilgi Yönetimi
  7. İletişim ve Katılım

Geri Strymonikos Körfezine