Planlama Modülü

 

Uygulama - Araçlar

1 - İnceleme ve Tanımlama Aşamaları

Planlama sürecinin ilk aşaması; planlama konusunun incelenmesi üzerinde odaklanmaktadır.

 

 

Amaç; planlama hedeflerinin ve planlama konularındaki çeşitli unsurların tanımlanmasıdır. Bu amaç için, ihtiyaçlar ile kazançlar arasında bir tartışma yapılması yöntemi kısmen izlenebilir. Dışarıdaki gelişmeler incelenir ve gelecekteki durum (senaryo) canlandırılmaya çalışılır. Başlama koşulları ve geçmiş durum için tanımlar da hazırlanır. Bu asama için önemli bir unsur; karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve bilgi verilmesidir. Bütünleşik bir planlama sürecinin başlangıcında, ilgili gruplar çoğu zaman, hala geniş bir dağılım gösterirler. Bu aşamada herkes, probleme kendi bakış açısı ile bakmakta ve onlara gelecekte (ileri adımlarda) diğerlerinin durumunu anlamakta yardımcı olacak ortak bir dilin geliştirilmesi ancak başarılmıştır.

Ortak başlangıç noktalarının bulunmasını ve anlayışın geliştirilmesini desteklemek için, farklı kavramlar ve araçlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar, katılımcılara hızlı bir değerlendirme ve kavramlar yoluyla alternatiflerin anlaşılması imkanını sağlar. Bu şekilde, katılımcılar her bir alternatifi daha detaylı olarak inceledikten sonra, işlemin bir sonraki aşamasına geçebilirler.

Bu araçlara ait bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

  • TOPIC (Proje tanımının interaktif bir içerikle tematik yönelimi)
    (Thematic Orientation on Project definition in an Interactive Context)
  • RAP (Hızlı Değerlendirme Programı)
    (Rapid Assessment Program)
KULLANICI İÇİN SORU

Bu aşamada vurgulanan husus ne olabilir?


Şekil 3-1 RAP içindeki yapısal araç, bilgilerin düzenlenmesinde yardımcı olmaktadır

Geri İleri