Planlama Modülü

 

Uygulama - Araçlar

2 - Alternatiflerin Etki Analizi

İnceleme ve tanımlama aşamasından sonra, birkaç (belki yeni) planlama alternatifi listelenerek incelenir. Alternatiflerin etkileri; detaylı bir ölçekten (yerel), büyük bir ölçeğe (nehir havzası) kadar incelenebilir. Örnekler aşağıda verilmektedir:

  • STREAM (nehir havzası etki analizi için bir araç) (açıklama için baglantı)
  • DR-EIA (döküman düzenlemesi ve çevresel etki değerlendirme için uzman bir sistem aracı)
  • MMARIE (deniz ekosistemlerinin modellenmesi aracı)

Şekil 3-2 STREAM; nehir havzanızdaki etkilerin (örneğin iklim değişiminin) kıyaslanmasında yardım eder

Geri İleri