Planlama Modülü

 

Uygulama - Araçlar

4 - Eylem Planının Geliştirilmesi (İletişim ve Katılım)

Bu aşamada en umut verici ve kabul gören bir 'alternatif'; ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak kesinleşmiş bir eylem planına dönüştürülür. Burada önemli olan nokta ise; işlemin 'nasıl?' yapılacağıdır. Değişken olan kısımlar incelenerek, daha detaylı olarak çalışılır ve etkileri değerlendirilir. Detaylı çizimler ve planlar yapılır. Son olarak eylem planı, halkın ve özel sektörün de katılımıyla onaylanır. Bu katılımcılardan alınan taahhütler yoluyla, geliştirilen alternatifin nihai olarak uygulanması ve pratikte gerçekleştirilmesi sağlanmış olur. Tanımlanan özellikler güncelleştirilir. Çoğu hallerde, daha detaylı ve gelişmiş modellere ve araçlara gerek duyulur.

Bir eylem planının geliştirilmesinde yardımcı olabilecek araçlar ve teknikler şunlardır:

 

Geri İleri