Planlama Modülü

 

Uygulama - Araçlar

5 - Uygulama ve Gerçekleştirme

Bu son aşama; eylem planının uygulanmasını ve tanımlanan özelliklere dayanılarak gerçekleştirilmesini içerir. Uygulama çalışmaları müteahhitlere (yüklenici) ve diğer gruplara verilir, gerçekleştirme işlemi için eylem başlatılır. Planlamanın içeriğine ve karakterine bağlı olarak, planın özel parçaları (teknik, kurumsal) uygulamaya alınabilir. Bu aşama boyunca, arzu edilen sonuca başarı ile ulaşabilmek için, bazı ek çalışmaların gerekli olduğu daha açık olarak görülmeye başlar. Bu aşamanın sonunda, yeni bir durum oluşacak ve bunun idaresi ve sürdürülmesi gerekecektir.

Bir süre sonra, değişen sosyal eğilim veya yeni sorunların belirlenmesiyle, yeni durumun kendisinin tekrar incelenmesi gerekebilir. Planlama işlemi, çoğunlukla farklı başlangıç noktaları ve koşullarla, yine en başından başlatılabilir. Yöneticiler tarafından harekete geçirilen tüm çalışmalar (örnek olarak; araştırma, tartışma, hatırlatma vs..) BKAY-planının uygulanmasına ve gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

Geri İleri