Planlama Modülü

 

Uygulama - Araçlar

6 - Veri ve Bilgi Yönetimi

Yüksek kaliteli ve zamanlanmış bir bilginin sınırlanmış olarak elde edilebilirliğinin, BKAY uygulamasında, eşgüdüm ve işbirliği açısından en büyük engel olduğu ispatlanmıştır. İnsanların kıyı yönetimi faaliyetleri ile ilgili bilgilere erişimini ve paylaşımını sağlayabilecek olan kolay bir erişim olanağı gereklidir. Bunun örnekleri aşağıda verilmiştir:


Şekil 3-6: Değerli bir ekolojik çevrenin izlenmesi için ön-koşul; güncel veri ve bilgi sisteminin bulunmasıdır.

Geri İleri