Planlama Modülü

 

Uygulama - Araçlar

7 - İletişim ve Katılım

BKAY; karmaşık karar-verme işlemlerini içeren bir planlama sürecidir. Kararlar, normal olarak bir tek ilgili grup tarafından alınmamakta ancak, ilgili grupların çeşitli hareketleri ve planları sonucunda alınmaktadır. Bu ilgili gruplar, değişik sektörlerde olup, farklı kurumsal seviyelerde bulunmaktadır. Her biri, yeterli düzeyde bilgilendirilmelidir. Bu; mükemmel bir iletişim imkanı gerektirmektedir. Politika-yapıcıların, kıyı alanları uzmanlarının ve ilgili grupların sadece kendi tanım ve terimlerini kullanmaları önlenmelidir.

Rol oynama; kamu ve özel sektörden farklı ilgili grupların bakış açısıyla, günlük değişen yönetim kararlarının sonuçlarını etkileşimli olarak incelemeleri konusunda yardımcı olan etkin araçlardır. Katılımcılar, küçük birey grupları dahilinde bir rol oynarlar. Bir bilgisayar benzetim modeli aracılığı ile katılımcılar; seçenekleri analiz ederek kararlar alırlar, kendileri ve diğerlerinin kararlarından doğan etkiler hakkında da geri-bildirim (feed-back)'le bilgilenirler. Bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

  • CORONA (BKAY için bir rol oyunu)
  • FISHMAN (bölgesel balıkçılık yönetimi için bir rol oyunu)

Şekil 3-7: FISHMAN; balıkçılıkla ilgili sorunların anlaşılmasını sağlamak için bilgisayar destekli bir benzetim oyunu (simülasyon) / rol canlandırma örneğidir.

Geri İleri