TOPIC

TOPIC (Proje tanımının enteraktif bir kapsamla tematik yönelimi); bir kavram ile ilgili bilgilerini kaydetme ve tematik olarak yapılandırma olanağını kullanıcıya sunmaktadır. Bu şekilde, iletişimin desteklenmesinde yardımcı olur. İçine kurulu olan CBS ile, kartografik bilgiler işlenebilir. Bu durumda, TOPIC'in kullanım amacı, proje olan durumlarda politika hazırlanmasının ilk aşamasında destekleyici olmaktır.

(WEB:) Daha fazla bilgi için bakınız