WadBOS: Wadden Denizi Politika Geliştirme Karar Destek Sistemi

Wadden Denizi; Hollanda ve Almanya'nın kuzeyinde yer alan kıyısal bir denizdir. Wadden Denizi'nin sürdürülebilir gelişimi için politik ve idari konularda, bölgenin doğal fonksiyonu dahilinde insan kullanımlarının etkilerini değerlendirebilecek nitelikte bütünleşik bir bakış açısına gerek vardır. Hollanda dilinde 'Wadden Denizi Politika Geliştirme Destek Sistemi'nin kısa adı olarak kullanılan WadBOS (A policy support system for the Wadden Sea)'un geliştirilmesinde, bu deniz için politikaların geliştirilmesindeki anlayış etkin olmuştur. Bu anlayış temel olarak, Wadden Denizi'nin bütünleşik bir sistem olarak nasıl var olduğunun daha iyi bir şekilde anlaşılmasına dayanmaktadır. Bu nedenle WADBOS; bölgenin ekolojik, sosyal ve ekonomik fonksiyonları ile bunlar arasındaki bağlantıların temsil edildiği, 'dinamik yapılı alansal bir su sistemi modeli' özelliğini taşımaktadır. RAMCO; WadBOS'un kurulması için kullanılmaktadır.

Bölgede sabit değişimler yaratan etkiler ve işlemler; mümkün olduğunca gerçek hataya uygun alan ve zaman ölçekleri ile temsil edilmektedir. Uygun olan yerlerde, mevcut modellerden yararlanılmaktadır. Bölgede bulunan aktif bilimsel kurumlardaki uzmanların yardımı ile bu modeller; politika-yapıcıların ihtiyaçlarına göre değiştirilmiştir. Doğa gelişim modülü, buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Planlama alternatifleri, yerel ekonomi ve ekoloji üzerindeki etkiler ile kabul edilme memnuniyeti açısından karşılaştırılmaktadır.

Örnek çalışma için aşağıdaki Internet bağlantısına bakınız: http://www.riks.nl/RiksGeo/demos.htm