Politika Analizi - Modül Özeti

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) programlarındaki sorunlar; çoğunlukla sosyal konuları, birbiri ile çelişen ilgileri ve pek çok karşılaştırılamayan değerleri içerir. Böyle karmaşık sorunlara, cevaplar aranıyorsa, bir Politika Analizi (PA) avantaj sağlar. Karmaşık politik alternatiflerin, sistematik olarak incelenmesi ile karar-vericilere kamu sektöründe belirsiz koşullar altında tercih edilen bir hareket tarzını seçmek için yardımcı olunur. PA; pek çok BKAY programlarının temel bir parçasıdır.

Bir PA içinde birkaç basamak bulunur. Bu basamaklar çoğunlukla iteratif olarak gerçekleştirilir. Çünkü tanım itibarıyla, ele alınan problemin pek çok yönü önceden bilinmemektedir. Öncelikle, sorun analiz edilerek, problemin türü (yönelim) ve sınırları tespit edilir (sınırlanma). Böylece mevcut duruma (tanımlama) göre; arzu edilen durumun tanımı gerçekleştirilir. İkinci olarak, alternatifleri yargılamak için bir kriter dizisi tanımlanır. Üçüncü olarak, kapsamlı bir alternatif listesi oluşturularak, içlerinden en umut verici olanlar seçilir (ön-seçim). Dördüncü olarak, bu alternatifler özel modeller tarafından seçilen kriterlere ait değerlerin tespit edilmesi için değerlendirilir. Son olarak, alternatifler sıralandırılır. Bu yolla, politikacılara seçimlerini yapabilecekleri temel bilgiler verilmiş olur.