Doğru olan cevap:

doğru
yanlış

 

Problem analizinin iyi yapılabilmesi için; problemin iyi yönlendirilmesi kaçınılmazdır. Aynı durum, problemin tanımlanması ve sınırlandırılması için de geçerlidir.