Doğru olan cevap:

Bir süre önce uygulanan bir politika halen mevcut olabilir. Sabit-durum; işlerin her zaman olduğu gibi olacağı anlamına gelir (yani, politikada hiçbir değişiklik olmaması planlanmakta ve bu şekilde bir beklenti bulunmaktadır).
Bir senaryo; politika-yapıcıların hedefi dışında ortaya çıkan belirsiz (beklenmeyen) gelişmeleri tanımlar. Örnek: deniz suyu seviyesinde yükselmeler, makro-ekonomik gelişmeler ve uluslararası ilişkiler (savaş,..).
Doğru
Karar verme sürecinde, varolma şansı bulunmayan alternatiflerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Sadece gerçekçi alternatifleri tanımlamaya çalışmalısınız.