Yardım

Yardım kelimesi; politika analizinin, karar-vericilerin değerlendirmesinin yerini alamayacağını belirtmektedir. Benzer olarak, bir röntgen veya bir kan testi sonuçlarının, bir doktor kararının yerine geçmemesi örnek olarak verilebilir. Bu yöntem ile, problem netleştirilir, alternatifler ortaya konur ve etkileri karsılaştırılarak karar-vericinin değerlendirmesine yardımcı olur. Karar-vericiler, sunulan bilgileri istedikleri şekilde kullanabilir. Hangi özelliklerin en önemli veya daha az önemli olduğunu tespit ederler.