a) Kriterin mümkün olduğunca detaylı ve tarafsız olması gerekir. Bir konuda, 'bir miktar' (extent) tanımı yetersizdir ve kullanılmasından kaçınılmalıdır. Diğer üçü; tarafsız ve kantitatif ölçütlerdir ve tercih edilmektedir. Ancak, ortalama zemin oturması; doğanın bozulmasına yönelik bilgi vermemektedir. Lokal büyük bir oturma ile, genele yayılmış küçük bir oturma; tamamen farklı sonuçlar yaratabilir. Bu sebeple, bu kriter de dikkate alınmamıştır.

b) Diğer kriterler şunlar olabilir:

Gerçek olaylar ve ilgili gruplara bağlı olarak, diğer pek çok kriter düşünülebilir.