Politika Analizi Modülü

 


Kavramlar - Kriterlerin Oluşturulması

 

Değerlendirme kriterleri çok dikkatli olarak belirlenmelidir. Çünkü alternatifler için hangi etkilerin araştırılacağını, bu kriterler tespit etmektedir. Kriter seçimi şu temellere dayanabilir:

  • problem analizi . Hem yönlendirme, hem de politik problem tanımlama aşamalarındaki faaliyetler, değerlendirme kriterinin tespitinde belirleyici olur. Yönlendirme aşamasında, hangi özelliklerin uygun olduğu konusu önceden araştırılmıştır. İncelenen konu ile ilgili dileklerin, çatışma noktalarının, şikayetlerin ve inisiyatiflerin analiziyle, uygun bir değerlendirme kriteri için ön bilgiler elde edilir. Sabit-durum ve arzu edilen durum tanımlamaları süresince bu uygun özelliklerin daha ileri bir tanımlaması yapılır. Neredeyse tüm durumlarda bu özellikleri tanıtıcı birimlerin tespit edilmesine gerek vardır. Bu yüzden, politik problem tanımlaması boyunca bazı değerlendirme kriterleri zaten formüle edilmiş durumdadır;
  • alternatiflerin karakteri . Bu veri seti öncelikle, uygulama sürecinde bir role sahip olabilecek olan teknik ve kurumsal özelliklere aittir. Diğer özellikler estetik karakterli olabilir (örnek olarak doğal manzara ile ilgili görüşler). Bu grup içindeki kriterler, genellikle kalitatif özelliklerdir;
  • benzeşik-problemler durumu. Benzer (benzeşik) bir problem çerçevesinde önceden uygulanmış projeler veya politikalardan alınan değerlendirme kriterleri, çözüm için bir esin kaynağı olabilir;
  • kontrol listeleri Dikkat edilmesi gerekli noktaların sistematik listeleri; değerlendirme kriterlerinin tespit edilmesinde bir başlangıç noktası olabilir. Kontrol listelerinin özelliği, genel olmalarıdır. Değerlendirme kriterlerini tespit etme işinde, sorumlu kişilerin yaratıcılıklarına sınır konulmamalıdır. Kontrol listeleri, sadece ek olarak kullanılmalıdır. ADB Çevre Makalesi (1991) Kıyı Alan Yönetiminde kullanılabilecek kontrol listeleri için bir örnek göstermektedir.
Merkezi hükümet makro seviyede değerlendirme kriteri için iyi bir kaynak olabilir. İstihdam, gelir artışı ve enflasyon seviyelerini içeren hedefler; kriterle ilgili parametreleri oluşturur. Fiziksel planlama, çevre yönetimi, kaynakların varlığı ve teknolojik gelişmelerdeki hedefler; değerlendirme kriterlerine ulaşmakta kullanılmalıdır.

Önemli kriterleri içeren bir listeyi okuyunuz.

Alıştırma 4

Büyük bir gel-git alanı içindeki sulak arazide petrol ve doğal gaz arama sorununu dikkate alalım. Hükümetin ülke için büyük bir girdi kaynağı olarak petrol ve gaza gerek duyacağını ve yerel halkın da böylesi uluslararası öneme sahip olan bir doğa rezervi ile doğanın bozulacağından kaçmakta olduğunu varsayalım. Bazı jeologlara göre de bu bölgede, yeraltındaki sıvı ve gazların boşalımları nedeniyle; bir zemin oturması, taşkınlar ve doğa tahribatı olabilecektir.

a) Aşağıda verilen kriterleri dikkate alarak, petrol arama işleminde bu kriterlerin, bir karar verebilmek için temel oluşturmaya uygun olup olmadığını belirtiniz

  • Doğanın hangi miktarda etkilendiği.
  • Midye yaşam alanındaki değişim.
  • Alandaki toplam zemin oturması.
  • Ülkenin toplam gelirlerine oranla, bu projeden kazanılan para miktarı.
b) Kendiniz 5 adet kriter daha yazabilirsiniz.

 

 

 

Alıştırma 5

Önceki bölümde (Problem analizi) tanımlamış olduğunuz problemlerin, alternatif çözümlerini yargılayabilmek amacıyla, her biri için 10'ar adet kriter veriniz.

[ Yazar'a gönder ]

 

Geri İleri