Amaçlanmış ve yan-etkiler

Amaçlanan etkilerin uygulanan bir politikanın sonucunda ortaya çıkması gerektiği düşünülür. Yan-etkiler ise, uygulama işleminden dolayı ancak amaç-dışı olarak gerçekleşir. Bu etkiler; hem olumlu, hem de olumsuz olabilir. Örnek olarak; kronik erozyon ile mücadelede, alternatiflerden biri plaj beslemesidir (amaçlanan etki), daha geniş bir plaj ise bunun bir sonucu olmaktadır (yan-etki). Bu, plaj rekreasyonu açısından olumlu bir gelişmedir (olumlu yan-etki). Ancak kıyının gerisindeki tarımsal araziden daha fazla kum kaçırılabilir (olumsuz bir yan-etki).

Yoğun olarak yan-etkiler, projeden sorumlu ajans veya bakanlıkların kendi alanlarında olmayıp, kıyıdaki ilgilenilen sahalarda olmaktadır. Ancak, çoğunlukla bu bakanlıkların sivil personeli, bu yan-etkilerin çalışmaya dahil edilip edilmeyeceğini tespit ederler. Doğal olarak bu işlem; projeye dahil edilmiş olan grupların (çiftçi, balıkçı, çevre koruma örgütleri) fikirleri alınmaksızın yapılamaz.