9. Cevap

 

Doğru Yanlış
Kumul erozyonunu önlemek için plaj (dolgu ile) beslenebilir. Böylece plaj, daha da genişler ve daha fazla turist çeker; Bu, bir yan-etki'dir.
Kıyı koruma önlemleri üzerinde çalışmalar yapıldığı sırada, plaj besleme işlemi (kum ile dolgu yapılması) bir alternatif olabilir. Yakındaki bir ulaşım kanalının hafriyatından kalan kumlar, bu besleme için kullanılabilir. Kazı maliyeti, bilinmeyen-masraflar olarak değerlendirildiğinden; maliyet analizinde hesaba katılmamalıdır.
Bir hükümet, kumul bir araziyi su arıtma tesisleri için kullanmayı tercih etmiştir. Ayrıca, rekreasyon için de aynı saha çok uygun görülmekte ancak, bu sahaya hiçbir ulaşım yolu bulunmamaktadır. Bu alan, kamu mülkü olduğu için; projenin maliyeti, arıtma tesisini kurmak ve bunu mevcut içmesuyu şebekesine bağlamak için gereken 100000 ABD doları olacaktır.

 


Turistlerin rekreasyonel faaliyetleri, toplum için para üretici bir niteliktedir. Arazi için bir fırsat maliyeti vardır. Örnek: Eğer arazi, açık artırma yoluyla 500000 ABD dolarına satılabilirse, (ve rekreasyonel faaliyetler için özel olarak kullanılabilirse) bunlar fırsat maliyetleri olmaktadır.