Dolaylı ve Dolaysız Etkiler

Bir alternatifin gerçekleşmesi ile dolaysız (doğrudan doğruya olan) etkiler hemen ortaya çıkar. Dolaylı etkiler ise, dolaysız etkilerin sonucunda oluşmaktadır.

"Dolaylı-Dolaysız" tanımı, önemleri hakkında herhangi bir bilgi vermez ancak, dolaysız bir etkinin dolaylıdan daha etkin olması beklenir. Ayni zamanda amaçlanan ve yan-etkiler ile bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Dolaylı etkiler; hem olumlu (çalışma bölgesinin içinde ve dışında daha fazla istihdam olması gibi), hem de olumsuz (daha fazla kirlilik, besin zincirinde daha fazla bozulmalar olması gibi) yönde ortaya çıkabilir.