Bir Alternatifin Maliyeti

Uygulamada, tanımlanan fırsat maliyetlerini tespit etmek için kullanılabilecek başka bir projenin bulunması imkansız olmasa da; oldukça güçtür. Bu yüzden, kullanılacak kaynakların değeri de mevcut proje ile tahmin edilmek durumundadır.

Alternatiflerin kıyaslanması için, sadece alternatif olarak kullanılabilen kaynaklar uygun görülmektedir. Muhtemel olmayan (bilinmeyen masraflar) maliyetler hesaba katılmaz.

İlke olarak; maliyetler bir alternatifin ömrü süresince dikkate alınmalıdır. Bunun dahilinde, projenin ilk yıllarında yapılan yatırım maliyetleri ile isletme ve bakım maliyetleri (yıllık giderler) yer almaktadır. Bunun için, fiyatların seviyelerindeki değişimler ve enflasyon hesaba katılmalıdır. Ancak bu veriler, büyük bir belirsizlik sinir-aralığı içinde bulunur. Bu nedenle, bu maliyet hesapları belirli bir zamandaki (normal olarak çalışmanın yapıldığı yıldaki) sabit fiyatlara dayandırılır. Bununla birlikte, rölatif değişimler de hesaba dahil edilmelidir.

Her bir alternatif için, projenin gerçekleştirilmesinde gereken esas maliyetin, entegral hesaplama yoluyla toplam maliyet olarak belirlenmesi mümkündür. Ancak özellikle karmaşık alternatifler incelenmekteyse, bu tür maliyetlerin belirlenmesi oldukça güç olabilmektedir. Bu durum, etkilerin karsılaştırılması gerekmesi halinde de geçerli olmaktadır. Basit olarak tüm maliyetlerin toplanması veya yıllık ortalama maliyetlerin toplanması; harcamaların yapılması beklenen (gelecekteki) zaman dilimi için herhangi bir bilgi vermemektedir.

Bu problemden kaçınmanın bilinen bir yolu da; gelecekteki maliyet miktarının bugünkü değerinin elde edilebileceği bir 'iskonto' uygulamasıdır. Iskonto uygulaması, gelecekteki belli yıllardan temel alınan bir yıla doğru gerçeklesen para akısının hesaplanmasıyla sonuçlanır. Bunun için, aşağıda belirtilen 'iskonto faktörü' parametresi kullanılır:

burada:
df  = iskonto faktörü;
p = iskonto oranı (%);
n = baz alınan yıla bağlı olarak maliyetin hesaplandığı yıl.

Örnek olarak 3 yıl içinde ortaya çıkabilecek maliyetler için iskonto faktörü (%5'lik iskonto oranı için):

Böylece 3 yıl içinde harcanacak 100000 ABD doları; baz alınan yılda 86380 ABD dolarlık iskonto değerine karşılık gelmiş olmaktadır.

Burada önemli bir nokta; hangi oranda bir iskontonun uygulanması gerektiğidir. Bu daha çok, proje-başlatıcısına bağlı olmaktadır. Hollanda hükümetince devlet projeleri için iskonto oranı %5 olarak tayin edilmiştir. Bu değer, faiz ve enflasyon arasındaki farkı da kapsamaktadır. Bu yüzdelik değer; yüksek enflasyon oranına sahip ülkeler için de geçerlidir. Çünkü, böyle durumlarda faiz oranı da yüksek değerlerde olmaktadır. Dolayısıyla bu yüzde oranı, 'değişmeyen' (üniform) ve 'risk taşımayan' bir değer olmaktadır:

İlaveten, projelerin sadece devlet bütçesinin izin verdiği bir zamanda gerçekleşebileceğine karar verilmiştir.

Bir alternatifin finanse edilmesi seklinin, belirli etkilerle sonuçlanabileceğine de dikkat edilmelidir. Bu tür etkileri tespit edebilmek için, maliyetlerin detayının bilinmesi gerekir. Özel sektördeki uygulamaların tersine; Hollanda hükümeti, finansman sağlama yolları ve bunun tercih edilmesi arasında doğrudan bir bağlantı kurmamaktadır. Böylece, faiz miktarları dikkate alınmamaktadır. Buna bağlı olarak, alternatiflere finansman sağlama konusunun değerlendirilmesi durumunda, sadece dolaylı bir bağlantı kurulmaktadır.