Etkilerin Tahmin Edilmesi

Etkilerin tahmin edilmesindeki ilk adımda; bir alternatifin dolaysız etkilerinin envanteri ve takibinde de dolaylı etkilerinin envanteri yer almaktadır. Dolaylı etkileri belirlerken, her bir dolaysız etki için bunun dolaylı etkilerini ve bağlantılarını içeren bir liste yapılır.

İlk bakışta, dolaylı ve dolaysız etkiler kalitatif (nitelik olarak) açıklanır. Ancak bunların mümkün olan en kısa zamanda kantitatif (niceliksel) olarak yapılması önemle tavsiye edilmektedir:

Daha önce de belirtildiği gibi; sistem modelleri dolaysız etkilerin nicelik olarak belirlenmesinde, bir sistemin (veya bir parçasının) karakterinin açıklanması nedeniyle faydalı olmaktadır. Etki tahmininde böyle bir modelin değeri, diğerleri arasında derleyici olabilme düzeyine bağlı olmaktadır. Eğer bu düzey yüksek (sistemin birçok bileşeni kümelenmiş yapıdadır) ise; o zaman model çıktılarının değeri de nispeten düşük olmaktadır. Diğer bir deyişle; sistemi tanımlamakta kullanılacak olan bir modelin, üzerinde çalışılmakta olan proje ile ayni düzeyde olması gerekmektedir.