(F/M)  Parasal yöntemler

Fayda/Maliyet oranı olup, fayda ve maliyetin şimdiki zamandaki değerlerinin oranıdır (ayni iskonto/faiz oranı için azaltılmıştır). Fayda/Maliyet oranı, 1'den büyük olan alternatifler kazançlı (karlı) olarak değerlendirilir.

İçsel Dönüş Oranı (IDO) ise; ıskontolu faydaların, ıskontolu maliyetlere eşit olduğu zamandaki iskonto oranıdır. Kazançlılık konusundaki değerlendirme, IDO ile minimum faiz oranının kıyaslanmasına bağlıdır (politik bir seçimdir).

Alternatiflerin fayda ve maliyetleri, referans durumu ile karsılaştırılır (çoğunlukla sabit-durum). Bunların parasal değerini vermek için, ekonomik tahmin modelleri kullanılabilir. Ancak, faydaların tatminkar bir şekilde tahmin edilmesi güçtür. Bazı fayda veya kazançların parasal değeri tanımlanamaz ve kalitatif olarak açıklanır. Böyle kazançların değeri, etki değerlendirmesinde PM olarak gösterilir. Bu hallerde etki değerlendirmesi, etkilerin tam bir parametresini veremez ve alternatiflerin çok açık bir sıralaması elde edilemez.

Özel bir parasal yöntem de maliyet-etkinliği analizi'dir. Aşağıdaki özelliklere sahip alternatiflerin belirlenmesinde kullanılabilir:

Maliyet-etkinliği analizi, alternatiflerin karlılığını göstermek için değil, sadece sıralama için kullanılmaktadır.

Örnek olarak doğal güzellikler gibi; parasal olmayan değerlerin çevrilmesi için bazen değiştirme değerlerinden yararlanılabilir. Bu halde ise bazı soruların cevaplanması gerekmektedir: "Toplum, bir doğa güzelliğini korumak veya yeni bir tane yaratmak için ödeme yapmaya ne kadar gönüllü olabilir?"