Politika Analizi Modülü

 


Kavramlar - Alternatiflerin Değerlendirilmesi

Etki türleri

Etki; bir eylemden kaynaklanan mevcut durumdaki bir değişim olarak tanımlanabilir. Alternatiflerin etkileri, bir alternatifin gerçekleşmesi ile referans durum arasındaki farklar ele alınarak tespit edilir. Çoğunlukla sabit-durum, bir referans olarak ele alınır. Etkiler, aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:
 • amaçlanmış ve yan-etkiler ;
 • dolaylı ve dolaysız etkiler .
 • Etki Tahmini

  Deneyim, etkilerin tahmini (öngörülmesi) konusunda büyük bir rol oynamaktadır. Deneyime dayalı olarak, etkiler arası ilişkiler tespit edilebilir. Alternatif etkilerinin kestirilmesi (tahmini) yoluyla, bu ilişkilerin daha belirgin olması ve bir etkideki belirli bir değişimin diğerini ne derecede etkileyeceğinin gösterilebilmesi gerekir. Bu değerlendirme; hem niceliksel (nicel; kantitatif), hem de niteliksel (kalitatif) olabilir. ( okuma için kaynak )

  Bir Alternatifin Maliyeti

  Bir alternatifi gerçekleştirmek için; insan gücü, para ve doğal kaynaklar gerekir. Ayrıca bu kaynaklar, diğer faaliyetlerde de kullanılabilir. Başka bir deyişle; ele alınan bir projenin gerçekleşebilmesi, diğer bir faaliyetin gözden çıkarılmasını gerektirebilir. Gerçekte, ele alınan projenin maliyeti değerlendirilirken, diğer bazı aktivitelerin kazançları da bu maliyete eklenmelidir. Bu maliyetler, 'fırsat maliyetleri' veya 'alternatif maliyetler' olarak tanımlanır. ( okuma için kaynak )

  Parasal Yöntemler

  Parasal yöntemler, alternatiflerin tüm olumlu ve olumsuz etkilerini kantitatif bir yaklaşımla belirlemeyi amaçlar. Bu etkiler, mümkün olduğunca fayda-maliyet gibi parasal terimlerle açıklanır. Kıyı Alan Yönetimi projelerinde, sosyo-ekonomik etkileri belirtmek için de, aynen bu türdeki parasal yöntemler kullanılmaktadır: bu kapsamda doğrudan projeye katılmayanlar için olumlu ve olumsuz etkiler dahil edilir. Böylece, alternatifler sosyo-ekonomik getiriler temel alınarak bir sıralamaya tabi tutulur. Parasal yöntemler içinde yoğun olarak kullanılan seçim/karar kriteri olarak: Fayda-Maliyet Oranı (F/M) ve İçsel Dönüş Oranı (IDO)'dır. ( okuma için kaynak )

   

   

  Alıştırma 8

  Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?:

  Doğru Yanlış
  Kumul erozyonunu önlemek için plaj (dolgu ile) beslenebilir. Böylece plaj, daha da genişler ve daha fazla turisti kıyıya çeker; Bu, bir yan-etki 'dir.
  Kıyı koruma önlemleri üzerinde çalışmalar yapıldığı sırada, plaj besleme işlemi (kum ile dolgu yapılması) bir alternatif olabilir. Yakındaki bir ulaşım kanalı hafriyatından kalan kumlar, bu besleme için kullanılabilir. Kazı maliyeti, bilinmeyen-masraflar olarak değerlendirildiğinden; maliyet analizinde hesaba katılmamalıdır.
  Bir hükümet, kumul bir araziyi su arıtma tesisleri için kullanmayı tercih etmiştir. Ayrıca, rekreasyon için de ayni saha çok uygun görülmekte ancak, bu sahaya hiçbir ulaşım yolu bulunmamaktadır. Bu alan, kamu mülkü olduğu için; projenin maliyeti, arıtma tesisini kurmak ve bunu mevcut içme suyu şebekesine bağlamak için gereken 100000 USD olacaktır.

   

  Alıştırma 9

  Daha önce 5 problem tanımlayarak, her biri için 10 kriter ve 3 alternatif belirlediniz. Seçtiğiniz kriterleri dikkate alarak, her bir alternatifin olası etkilerini açıklayınız. Mümkün olduğunca, kantitatif değerler kullanarak ifade ediniz. Zamanınızın yeterli olup olmamasına bağlı olarak, belirli değerleri tahmin edebilir, bir model kullanabilir veya bir uzmanın görüşünü alabilirsiniz. Her bir alternatifi açıklamak için, yaklaşık 1 sayfa (A4) kullanınız.

  [ Yazar'a gönder ]

   

  Geri İleri