11. Kriterler

Kriterler gruplar halinde sınıflandırılabilir:
 
Grup Yargı (değerlendirme) parametresi Birim
Doğa Mercan kayalıkları kalitesi
Yeşil orman (Mangroves)
Tür sayısı
Balık sayısı
Erozyon hızı
(-)
m2
#
#
m2/yıl
Kirlenme E-koli Bakteri
Ağır metaller
Fosfatlar
ppm
ppm
ppm
Sosyo-ekonomik İstihdam oranı
Risk altındaki kişi sayısı
ekim yapılmayan arazi
yol uzunluğu
Okur-yazarlık
ortalama ömür
konut sayısı
%
#
ha
km
%
yıl
#
Finansal Enerji ihtiyacı
Toplam gelir
Su ihtiyacı
Toplam yatırım
kWh
MYpb
m3
MYpb

Bu alıştırma için, aşağıdaki yargı parametrelerini tanımlamış olduk:

  1. Toplam gelir (MYpb)
  2. Nüfus için kişi başına gelir (Ypb)
  3. İş sayısı (*1000)
  4. İstihdam oranı (%)
  5. E-koli bakterisi
  6. Ağır metaller
  7. Fosfatlar
  8. Yeşil orman (Mangrove) alanı (ha)

[ Sorular Aşaması 2] [ Sorular Aşaması 3]