12. 'Pesisir Tropicana' için sabit-durum alternatifi

(Bölgede hiçbir değişiklik düşünülmemesi durumu)

Sabit-durum alternatifinin teşkilinde, özerk gelişimin dahil olup olmayacağına karar verilmelidir. Eğer dahil edilmeyecekse sabit-durum alternatifi; mevcut durum ile ayni olacaktır.

Bu alıştırmada, 'Pesisir Tropicana' bölgesindeki özerk gelişimler aşağıdaki şekilde dahil edilmiştir:
 
Sektör Doğal büyüme hızı (%)
Kalay madenciliği 1,0
Tarım 1,5
Balıkçılık 2,0
Kültür-balıkçılığı 0,0
Turizm 1,0


[ Sorular Aşaması 3 ]13. Senaryolar

Senaryolar, dış-kaynaklı (dışsal) etkileri yansıtırlar. 'Pesisir Tropicana' için senaryolar aşağıdaki parametre kabullerine dayandırılabilir:

Bu alıştırmada, nüfus artışı ve kalay fiyatı üzerine kurulu bir senaryoyu varsayabiliriz:
  1. Nüfus artışı = 3,5%
  2. kalay fiyatında yıllık artış: 1,0 %

[ Sorular Aşaması 3]14. Alternatif yatırımlar

Alternatif yatırımlar aşağıda belirtilenler içinde yer alabilir:


[ Sorular Aşaması 3 ]15. Sınır koşulları

Her seçeneğin potansiyelinin tamamının kullanılması durumunda, tüm alternatif yatırımların gerçekleştirilmesi (diğerleri arasında) mümkün olmayacaktır:

Ayrıca, tüm bu seçenekleri gerçekleştirmeye çalışırken, planlama ve kaynak yönetiminde çatışmalara yol açılabilir. Örnek olarak; kentsel yerleşim, turistik oteller ve Kültür-balıkçılığı için yeterli kıyı alanı var midir? Yeni bir liman kurulması ve artan taşımacılık; mevcut balıkçılığı ve ulusal koruma alanının durumunu nasıl etkileyecektir? Eğer artan endüstriyel faaliyetler, önemli bir su kirliliği problemine sebep olacaksa bunun; tarım, balıkçılık, çevre ve rekreasyonel faaliyetler üzerindeki etkisi ne olacaktır? Bu çatışmaları önleyecek veya azaltacak önlemler nelerdir? Nasıl bir optimal denge sağlanmalıdır?

Bu alıştırmada, sınır koşullarının hedefleri izleyeceğini varsayalım, bu durum için ifade edilen koşullar aşağıda belirtilmektedir:

Bundan sonra da, aşağıdaki alternatiflerin tanımlanması mümkün olacaktır:
  1. Madencilik ve turizm alanlarında yatırımlar yapılarak, iyi bir iş imkanı yaratılması + tarım ve balıkçılıkta yatırım yapılması. Madencilik (ağır metaller), turizm ve balıkçılıktan (E-koli) kaynaklanan kirliliğin olumsuz etkilerini azaltmak için; atıksu arıtılması ve maden atıklarının arıtılması yolunda yeni yatırımlar yapılacaktır;
  2. Balıkçılık, tarım ve Kültür-balıkçılığı alanlarında yatırım + atıksu arıtma tesisleri.

[ Sorular Aşaması 3 ] [ Sorular Aşaması 4 ]